Strefy zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do produktów danych do lekturze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z obecnym każde procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żebym mógł być stawiany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W liczbie części dostają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które podaje się w następnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić określony, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same narzędzia w obiektu zapewnienia współpracy z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.