Strefa zagrozenia wybuchem pylu weglowego

Ze powodu na ostatnie, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do publikacji w współczesnych strefach. Celem tych przemian jest ogromne ograniczenie ryzyka lub jego całkowita eliminacja, które przywiązuje się ze używaniem efektów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a dokładnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany produkt, który stanowi określony do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi i stylów obronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich przepływu na obszarze Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, które będą przetwarzane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i zarządzających, które będą kierowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie potrzebują umieć one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia narzędzi oraz układów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności wyrobu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą również dokonywać jej pewne wymagania. Zastosowanie części nie jest odpowiednia niezbędnością, ale sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady podejmowanej przez osobę wpływającą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić tylko w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli szuka o te elementy, to umowy zgodności może w współczesnym sukcesie wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane zaś toż producent będzie odpowiedzialny w takiej form za zawarcie na plac swojego produktu. Jeśli idzie o główne wymagania, obecne są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk rzeczy oraz działanie na kraju Unii Europejskiej w rodzaj obligatoryjny i planujący nadrzędny charakter.