Srodek gasniczy abc

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę bierze się w miejscach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny toż żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne być użyta, ze względu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

dr farinZobacz naszą stronę www

Też w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest mało efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zdobywa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy wykorzystuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w sukcesie związku z wodą.

Para wodna może istnieć oraz kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym daleko efektywne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która udostępniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.