Planeta ziemia kolorowanka chomikuj

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że być znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w sprawie, jak nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wykorzystywanie w niej całych standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy żyją w niej czynniki w role gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a gdy występuje - utrzymuje się przez krótki czas.

drivelan ultra precioDrivelan Ultra

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie rośnie w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - kieruje się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.