Para wodna fizyka

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma ograniczony ciężar właściwy natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że istnieć dostosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w reakcję z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej skuteczne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona jedynie w obecnych pomieszczeniach, co do jakich zajmuje się pewność, iż nie trwają w nich ludzie. Z pomocy na szybkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być zabójcza dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.